Privacy & Disclaimer


 

Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Royaal Genieten. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Royaal Genieten kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derdeleveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.

Royaal Genieten kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Privacy statement

Royaal Genieten respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Royaal Genieten worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Royaal Genieten geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Royaal Genieten stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.

We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Een juiste werking van de website van Royaal Genieten is dan echter niet gegarandeerd.

Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Royaal Genieten behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van die sites. Royaal Genieten gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Royaal Genieten zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingsverzoek en met volledige vermelding van uw naam en adresgegevens naar: info@royaal genieten.nl
Veiligheid van online betalingen via iDEAL

De betaling vindt plaats in een beveiligde omgeving van iDEAL (gebruik makend van Secure Socket Layer Techniek), waar de berichtenstroom zo wordt gecodeerd, dat deze niet door derden te achterhalen is. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over deze site, neemt u dan contact met ons op via email: info@royaal genieten.nl

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Royaal Genieten worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

 

© Royaal Genieten - sitemap - disclaimer